Dlaczego spedycja morska?

To jedno z synonimicznych określeń transportu. Najczęściej realizowany on jest przy wykorzystaniu kontenerów, które doskonale sprawdzają się przy transporcie dużych ładunków różnego rodzaju. Z zasady pojemnik bez rozpakowywania jest dostarczany do odbiorcy w porcie lub też przy wykorzystaniu przewozów multimodalnych innymi środkami pod wskazany adres. Kontenery podróżują zaplombowane, co chroni je przed działaniem warunków atmosferycznych oraz kradzieżą. Dzięki dużej funkcjonalności łatwiej się je również ładuje i rozładowuje, co jest szczególnie ważne przy dużych towarach.

Do czego wykorzystuje się kontenery?

Choć na początku napisaliśmy, że spedycja morska jest synonimem transportu, to warto zwrócić uwagę, że jej definicja jest zdecydowanie szersza. Obejmuje bowiem nie tylko przewożenie ładunków z punktu A do punktu B, ale również szereg czynności związanych z zarządzaniem oraz planowaniem transportu. W zależności od potrzeb spedytorom można zlecić na przykład tworzenie oraz przechowywanie niezbędnej dokumentacji, załadunek i przepakowywanie danych dóbr, szeroko pojęte ubezpieczenie, odprawę celną czy weryfikację zawartości przesyłki w miejscu docelowym. Najczęściej mówimy o tego typu usługach w przewozach międzynarodowych i samo hasło jest nierozerwalnie związane z transportem morskim, a co za tym idzie kontenerami. Cena natomiast jest zależna od wielkości oraz rodzaju pojemnika, a także specyfiki usługi.

Ze spedycją związane jest również pojęcie frachtu morskiego. To historycznie opłata za przewóz towarów statkami handlowymi. Z czasem zakres znaczeniowy się rozwinął i poza rozliczeniami finansowymi zaczął obejmować również dostarczenie ładunku od producenta do portu oraz uzupełnienie formalności. Wpływa to oczywiście na koszty spedycji, ponieważ w wycenie bierze się pod uwagę nie tylko wagę i wielkość ładunków, ale również zakres dodatkowych usług. Ujednolicenie opłat – czyli tak zwana zasada freight equalization, pozwoliło wyrównać ceny bez brania pod uwagę kryterium odległości, jaką ładunek musi pokonać od nadawcy do odbiorcy. Poza tym warto pamiętać o tym, że wszelkie opłaty uiszcza się dopiero po dostarczeniu towaru do miejsca docelowego i po sprawdzeniu, czy towary nie są uszkodzone. Nadawcy muszą także mieć na uwadze, że mogą być obarczeni kosztami niewykorzystanej ładowności statku i dlatego też przedsiębiorcy i spedytorzy współpracują ze sobą, wysyłając towary w tym samym kierunku.

Jak dzieli się transport morski?

Najczęściej spedycja morska jest wybierana przez tych eksporterów i importerów, dla których krótki czas przewozu i szybkość transportu nie są priorytetowe. Sprawdza się natomiast przy dostarczaniu dużych ładunków na regularnych liniach żeglugowych. Jest tańsza i bezpieczna. Transport morski można podzielić na różnego rodzaju typy w zależności od specyfiki ładunku.

Spedycja morska:

  • kontenerowa – Full Container Load (FLC), wykorzystuje specjalne pojemniki. W tym wypadku koszty uzależnione są od rodzaju kontenera i wielkości nadanej przesyłki.
  • drobnicowa – Less Container Load (LCL), obejmuje transport mniejszych przesyłek przewożonych na paletach, w workach, kartonach na regularnych liniach rejsowych. Koszty są obliczane na podstawie ilości przewożonego towaru wyrażonej w metrach sześciennych.
  • konwencjonalny – w ten sposób przewozi się ogromne ilości płynnych lub sypkich ładunków, a także duże towary takie jak na przykład maszyny, części konstrukcji, domy na specjalistycznych statkach takich jak masowce, gazowce, tankowce.
  • RO-RO – w tym wypadku na statkach przewozi się pojazdy oraz maszyny, które poruszają się na własnych kołach.